Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Top 71 คอนแทค คือ

Top 71 คอนแทค คือ

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คอนแทค คือ อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ vungtaulocalguide.com.

English Which One? Ep.11: CONTACT แปลว่าอะไรบ้าง ?

คอนแทค คืออะไร? เรียนรู้การใช้งานและประโยชน์ของคอนแทคในชีวิตประจำวันของคุณ

คอนแทค คือ คอนแทค คืออะไร? คำว่า “คอนแทค” มาจากภาษาอังกฤษ “contact” ซึ่งหมายถึงการติดต่อสัมผัสหรือการสื่อสารกันระหว่างบุคคล ในปัจจุบัน คอนแทคกลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในหลายแง่หลายสาขาอาชีพ และชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นในการทำธุรกิจ การสื่อสารออนไลน์ หรือการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ลักษณะทั่วไปของคอนแทค คอนแทคมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเข้าใจกัน หรือการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย การคอนแทคสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนจดหมาย การโทรศัพท์ การสื่อสารผ่านอีเมล การติดต่อสัมผัสโดยตรง… Đọc tiếp »คอนแทค คืออะไร? เรียนรู้การใช้งานและประโยชน์ของคอนแทคในชีวิตประจำวันของคุณ