Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ล็อคไฟล์ Pdf: วิธีป้องกันการแก้ไขและเนื้อหาบางส่วนที่ไม่พึงประสงค์

ล็อคไฟล์ Pdf: วิธีป้องกันการแก้ไขและเนื้อหาบางส่วนที่ไม่พึงประสงค์

Howto : ใส่รหัสผ่านให้ไฟล์ PDF (ภายใน 2 นาที)

ล็อคไฟล์ Pdf

ล็อคไฟล์ PDF – การปกป้องและการใช้งาน

การตรวจสอบความปลอดภัยของไฟล์ PDF
ไฟล์ PDF เป็นรูปแบบเอกสารที่นิยมใช้ในการแบ่งปันข้อมูลชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในการส่งงานหรือแชร์เอกสารออนไลน์ แต่เมื่อความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญ เราจึงต้องรู้จักกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการล็อคไฟล์ PDF เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกเข้าถึงและการดัดแปลงอย่างไม่ได้รับอนุญาต

เทคนิคการล็อคไฟล์ PDF ที่มีระบบป้องกันการถูกแก้ไข
ในการล็อคไฟล์ PDF ที่มีระบบป้องกันการถูกแก้ไข จะใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ โดยจะต้องระบุรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดไฟล์ อย่างไรก็ตาม มีวิธีการหลอกลวงให้เปิดไฟล์โดยไม่ต้องระบุรหัสผ่าน ดังนั้น การใช้ระบบป้องกันการถูกแก้ไขแบบเดียวกันอาจจะไม่เป็นอุทธรณ์อย่างสูง ในกรณีที่ต้องการป้องกันข้อมูลอย่างเข้มงวด ควรพิจารณาใช้เทคนิคอื่น ๆ

วิธีสร้างรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF
การสร้างรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์ดังกล่าว ด้วยการตั้งค่ารหัสผ่าน เราสามารถป้องกันการเปิดเอกสาร PDF จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยรหัสผ่านที่อยู่ในมือเราเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการให้เปิดได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน สามารถกำหนดค่าให้เป็น “แฮ็กอัตโนมัติ” เพื่อให้คำถามรหัสผ่านเฉพาะเมื่อผู้ใช้ต้องการเปิดไฟล์ PDF

การใช้งานระบบการกำหนดสิทธิ์ในไฟล์ PDF
ระบบการกำหนดสิทธิ์ในไฟล์ PDF ช่วยให้เราสามารถควบคุมการเข้าถึงและการแก้ไขไฟล์ PDF ได้ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้แบบบางส่วน เช่น ให้สามารถเขียนหมายเหตุ สามารถพิมพ์ หรือสามารถพิมพ์เฉพาะในส่วนบางส่วนของเอกสาร นอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ต่าง ๆ ได้แก่การเปิดเมนูโปรแกรม หรือการกำหนดข้อมูลผู้ใช้

การใช้การล็อคไฟล์ PDF เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
การล็อคไฟล์ PDF เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้ข้อมูลที่รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ไม่สามารถถูกเปิดเผยหรือใช้งานได้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เราสามารถล็อคไฟล์ PDF ให้ไฟล์นั้นได้รับการเข้ารหัส เพื่อให้ไฟล์ไม่สามารถถูกอ่านได้โดยโปรแกรม PDF ที่ไม่ได้รับการกำหนดรหัสผ่าน

วิธีการใช้ฟังก์ชันการล็อคสิทธิ์ในไฟล์ PDF
การใช้ฟังก์ชันการล็อคสิทธิ์ในไฟล์ PDF เป็นวิธีที่ดีในการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในไฟล์ PDF หากเราต้องการให้ผู้ใช้เฉพาะบางคนสามารถเขียนหมายเหตุบนไฟล์ PDF ได้เท่านั้น เราสามารถใช้ฟังก์ชันการล็อคสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์สำหรับการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่เหมาะสม

แนวทางการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการล็อคไฟล์ PDF
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการล็อคไฟล์ PDF เราสามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้โปรแกรมเปลี่ยนแปลงหรือปลดล็อคไฟล์ PDF ที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงความปลอดภัยของไฟล์ได้อย่างเหมาะสม

การจัดการรหัสผ่านลืมในไฟล์ PDF
หากลืมรหัสผ่านในไฟล์ PDF สิ่งที่ต้องทำคือใช้โปรแกรมเปลี่ยนแปลงหรือปลดล็อคไฟล์ PDF เพื่อกู้คืนไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ PDF นั้น อย่างไรก็ตาม การใช้โปรแกรมเรียกคืนรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF จะต้องใช้เวลาและแรงงานมากขึ้น ดังนั้น ควรจดจำรหัสผ่านที่ใช้ในไฟล์ PDF อย่างแน่นอนเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านในอนาคต

FAQs

ล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้แก้ไข
การล็อคไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการแก้ไขใช้วิธีการสร้างรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF เพื่อให้สามารถเปิดได้เฉพาะกับผู้ที่มีรหัสผ่านในมือเท่านั้น

วิธีล็อคไฟล์ pdf ใส่รหัส
ในโปรแกรม Adobe Acrobat สามารถล็อคไฟล์ PDF โดยการเปิดไฟล์และเลือก “เครื่องมือ” – “การป้องกัน” – “ล็อคและอนุญาตการกำหนดสิทธิ์” เป็นต้น จากนั้นใส่รหัสผ่านในช่องที่กำหนด

ล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้ copy
เราสามารถล็อคไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการคัดลอก ได้โดยการเพิ่มข้อ “ทำสำเนา” ในการกำหนดสิทธิ์ของไฟล์ PDF

วิธีปลดล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้แก้ไข
เพื่อปลดล็อคไฟล์ PDF ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแก้ไข สามารถใช้โปรแกรมเปลี่ยนแปลงหรือปลดล็อคไฟล์ PDF ที่มีให้ใช้บนอินเทอร์เน็ตได้

โปรแกรมปลดล็อคไฟล์
บางครั้งเราอาจต้องค้นหาโปรแกรมเสริมหรือโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปลดล็อคไฟล์ PDF ที่ทำความยากให้เราไม่สามารถแก้ไขได้

ล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้ปริ้น
เราสามารถล็อคไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการพิมพ์ได้ โดยใช้การกำหนดสิทธิ์ที่เป็นอยู่ในไฟล์ PDF

ลืมรหัส pdf
หากลืมรหัสผ่านในไฟล์ PDF ควรใช้โปรแกรมเปลี่ยนแปลงหรือเครื่องมือสำหรับกู้คืนรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF เพื่อให้สามารถเข้าถึงไฟล์ PDF ได้อีกครั้ง

รหัสผ่าน pdf ในโทรศัพท์
หากต้องการล็อคไฟล์ PDF ในโทรศัพท์สามารถใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store เพื่อล็อคไฟ

Howto : ใส่รหัสผ่านให้ไฟล์ Pdf (ภายใน 2 นาที)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ล็อคไฟล์ pdf ล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้แก้ไข, วิธีล็อคไฟล์ pdf ใส่รหัส, ล็อค ไฟล์ pdf ไม่ให้ copy, วิธีปลดล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้แก้ไข, โปรแกรมปลดล็อคไฟล์, ล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้ปริ้น, ลืมรหัส pdf, รหัสผ่าน pdf ในโทรศัพท์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ล็อคไฟล์ pdf

Howto : ใส่รหัสผ่านให้ไฟล์ PDF (ภายใน 2 นาที)
Howto : ใส่รหัสผ่านให้ไฟล์ PDF (ภายใน 2 นาที)

หมวดหมู่: Top 97 ล็อคไฟล์ Pdf

ดูเพิ่มเติมที่นี่: vungtaulocalguide.com

ล็อคไฟล์ Pdf ไม่ให้แก้ไข

ล็อคไฟล์ pdf ไม่ให้แก้ไข: รักษาความปลอดภัยของเอกสารของคุณ

การล็อคไฟล์ PDF ไม่ให้แก้ไขเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องเอกสารของคุณจากการแก้ไขหรือปรับแต่งโดยไม่ได้รับอนุญาต เอกสาร PDF มักถูกใช้ในงานธุรกิจหรืองานวิชาการและมีความสำคัญที่สูง ซึ่งการที่เอกสารเหล่านี้ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างมาก ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันข้อมูลของเราไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในบทความนี้ เราจะสอนวิธีล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงมีส่วนถามตอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วยโอกาสซึ่งจะช่วยให้คุณได้คำตอบสำหรับข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมา

วิธีล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้

1. ใช้รหัสผ่านสำหรับการเปิดและแก้ไขไฟล์: วิธีที่ง่ายที่สุดในการล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้คือการใช้รหัสผ่านสำหรับเปิดและแก้ไขไฟล์ คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่จะถูกต้องก่อนที่จะแชร์ไฟล์กับผู้อื่น รหัสผ่านที่แข็งแกร่งและซับซ้อนจะช่วยให้คุณป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้

2. เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในไฟล์ PDF: คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ให้ไว้ในซอฟต์แวร์สร้าง PDF เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์แบบต่างๆ ในไฟล์ของคุณ เช่นคุณสามารถให้สิทธิ์เฉพาะการเปิดอ่านเท่านั้น หรือสิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบข้อมูลแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ การปรับแต่งค่าสิทธิ์นี้ถือเป็นเทคนิคที่จะป้องกันการแก้ไขไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ

3. ใช้โปรแกรมถอดรหัส: การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ถอดรหัส PDF อาจช่วยให้คุณล็อคไฟล์ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แอพพลิเคชันต่างๆ จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเปิดไฟล์ PDF ที่มีรหัสผ่าน แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับแต่งได้ การใช้โปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่าง Adobe Acrobat ยังให้คุณทำการล้างการปรับแต่งหรือการแก้ไขที่สามารถทำได้ในไฟล์ PDF เดิม

FAQs คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ฉันสามารถล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรีได้ไหม?
คำตอบ: ใช่ มีซอฟต์แวร์ฟรีที่สามารถใช้ในการล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น PDFCreator หรือ PrimoPDF ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างไฟล์ PDF และตั้งค่าการป้องกันการแก้ไข

คำถาม: ฉันจะสามารถยกเลิกการล็อคไฟล์ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ได้อย่างไร?
คำตอบ: ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์ PDF ที่ล็อคแล้วคุณสามารถยกเลิกการล็อคได้โดยใช้รหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์ คุณจะไม่สามารถยกเลิกการล็อคได้เว้นแต่คุณมีรหัสผ่านที่ถูกต้อง

คำถาม: การล็อคไฟล์ PDF แบบนี้จะป้องกันการถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ที่มีความเหมาะสมหรือไม่?
คำตอบ: ไม่ การล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขไม่ได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการถ่ายเอกสารหรือการพิมพ์และการส่งไฟล์ PDF นี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกหรือจัดการสิทธิ์ในไฟล์ PDF เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยกับเอกสารของคุณได้

คำถาม: การล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้จะทำให้เอกสารผิดเวลาไหม?
คำตอบ: ไม่ การล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้จะไม่ทำให้เอกสารผิดเวลา โดยรวมแล้ว มันจะช่วยให้คุณรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของโครงสร้างเอกสารได้อย่างมาก

สรุป

การล็อคไฟล์ PDF ให้ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้รหัสผ่านสำหรับการเปิดและแก้ไขไฟล์เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด แต่คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือใช้โปรแกรมถอดรหัสเพื่อป้องกันการแก้ไขไฟล์ PDF ที่ไม่ได้รับอนุญาต ความปลอดภัยของเอกสารของคุณเกี่ยวกับยุคใหม่ที่มีการแชร์ข้อมูลอย่างแพร่หลายจึงมีความสำคัญอย่างมาก

วิธีล็อคไฟล์ Pdf ใส่รหัส

วิธีล็อคไฟล์ PDF ใส่รหัส: รักษาความเป็นส่วนตัวของไฟล์ด้วยรหัสผ่าน

ในยุคที่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จำเป็น การปกป้องเอกสารหรือไฟล์ PDF จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าคุณอาจจะมีเอกสารที่สำคัญที่ต้องการเก็บไว้ในไฟล์ PDF แต่คุณอาจกลัวว่าคนอื่นอาจเข้าถึงหรือดักรับข้อมูลในเอกสารของคุณได้ ดังนั้นการล็อคไฟล์ PDF โดยใส่รหัสผ่านจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารของคุณ ในบทความนี้ เราจะสอนคุณวิธีล็อคไฟล์ PDF ใส่รหัสเพื่อช่วยในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

วิธีล็อคไฟล์ PDF ใส่รหัส:

1. เปิดไฟล์ PDF ที่คุณต้องการตั้งรหัสผ่านด้วย Adobe Acrobat

2. คลิกที่เมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “ตั้งรหัสผ่าน”

3. ในหน้าต่าง “ตั้งรหัสผ่าน” คุณต้องระบุรหัสผ่านที่คุณต้องการ และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

4. (ตัวเลือก) คุณสามารถส่งรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF ให้ผู้อ่านได้รับทราบพิมพ์ หรือตั้งข้อความที่จะแสดงเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ให้รู้รหัสผ่านในกรณีที่มีการเปิดไฟล์

5. คลิกที่ “ตกลง” เพื่อบันทึกการตั้งค่ารหัสผ่าน

6. บันทึกไฟล์ PDF และปิดโปรแกรม Adobe Acrobat

ตอนนี้ไฟล์ PDF ของคุณได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ ผู้ที่ต้องการเปิดไฟล์จะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเนื้อหาภายในไฟล์

คำถามที่พบบ่อย:

1. สามารถล็อคไฟล์ PDF ใส่รหัสได้อย่างไร?

เราสามารถล็อคไฟล์ PDF ใส่รหัสได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat หรือโปรแกรมอื่นที่มีความสามารถที่เหมาะสม คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อล็อคไฟล์ PDF ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดที่เมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “ตั้งรหัสผ่าน” จากนั้นทำตามขั้นตอนตามคำแนะนำสำหรับการตั้งรหัสผ่าน

2. เราสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับหลายไฟล์ PDF ได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับหลายไฟล์ PDF ได้ แต่ควรระมัดระวังในกรณีที่มีไฟล์ PDF ที่มีความสำคัญหรือเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก เพราะหากคุณแชร์รหัสผ่านเดียวกันกับผู้อื่น คนอื่นอาจสามารถเข้าถึงไฟล์ PDF ได้

3. จะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หลังจากที่ตั้งค่าไว้แล้วหรือไม่?

ใช่ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของไฟล์ PDF ได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่คุณตั้งค่ารหัสผ่านแล้วและต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณสามารถทำได้โดยการเปิดไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat และไปที่เมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “ตั้งรหัสผ่าน” เมื่อหน้าต่าง “ตั้งรหัสผ่าน” ปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งได้

4. เราสามารถล้างรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF ได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถล้างรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF ได้ คุณสามารถทำได้โดยเปิดไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat และจากนั้นไปที่เมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “ล้างรหัสผ่าน” คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านเดิมก่อนที่คุณจะสามารถล้างรหัสผ่านได้

5. หากลืมรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF จะมีวิธีการกู้คืนรหัสผ่านได้หรือไม่?

อย่างนั้น หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF ไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้โดยตรง โปรแกรม PDF Unlocker หรือโปรแกรมที่คล้ายกับมันสามารถช่วยเปิดไฟล์แบบล็อคที่ลืมรหัสผ่านได้ แต่คุณต้องระลึกว่าการใช้โปรแกรมอื่นๆ เพื่อเปิดไฟล์ PDF ที่ล็อค อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลในไฟล์

มี 19 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ล็อคไฟล์ pdf.

สร้างไฟล์ Pdf และล็อคการคัดลอกเนื้อหาใน Pdf - Youtube
สร้างไฟล์ Pdf และล็อคการคัดลอกเนื้อหาใน Pdf – Youtube
ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่ล็อคไม่ให้ Print - Youtube
ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่ล็อคไม่ให้ Print – Youtube
Pdf Password Locker & Remover (โปรแกรมตั้งรหัสผ่านสำหรับ ล็อค-ปลดล็อคไฟล์  Pdf)
Pdf Password Locker & Remover (โปรแกรมตั้งรหัสผ่านสำหรับ ล็อค-ปลดล็อคไฟล์ Pdf)
ปลด Lock รหัสผ่านไฟล์ Pdf (Unlock Pdf) แบบง่าย และฟรีบนมือถือ และบน Pc  ด้วยขั้นตอนง่ายๆ - Youtube
ปลด Lock รหัสผ่านไฟล์ Pdf (Unlock Pdf) แบบง่าย และฟรีบนมือถือ และบน Pc ด้วยขั้นตอนง่ายๆ – Youtube
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
วิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
วิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
โปรแกรมปลดล็อค ไฟล์เอกสาร Pdf (Pdf Unlocker) 0.1
โปรแกรมปลดล็อค ไฟล์เอกสาร Pdf (Pdf Unlocker) 0.1
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
วิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
วิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
Ep9 การปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่มีรหัสผ่าน และการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ Pdf ด้วย  123Apps - Youtube
Ep9 การปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่มีรหัสผ่าน และการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ Pdf ด้วย 123Apps – Youtube
Techhub] รวมวิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf กู้รหัสผ่าน แก้ไขได้ ไม่ต้องกลัวลืม  ถ้าคุณเคยล็อครหัสผ่านไฟล์เพราะกลัวคนเปิดดูหรือแก้ไข  แต่พอนานไปดันลืมรหัสผ่าน เปิดไฟล์ไม่ได้ หลายเป็นฝันร้ายของคนทำงาน
Techhub] รวมวิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf กู้รหัสผ่าน แก้ไขได้ ไม่ต้องกลัวลืม ถ้าคุณเคยล็อครหัสผ่านไฟล์เพราะกลัวคนเปิดดูหรือแก้ไข แต่พอนานไปดันลืมรหัสผ่าน เปิดไฟล์ไม่ได้ หลายเป็นฝันร้ายของคนทำงาน
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
How To ใส่พาสเวิร์ดล็อคไฟล์ Pdf เพิ่มความปลอดภัย ก่อนแชร์ผ่านเน็ต
How To ใส่พาสเวิร์ดล็อคไฟล์ Pdf เพิ่มความปลอดภัย ก่อนแชร์ผ่านเน็ต
Cách Đặt Mật Khẩu, Khóa File Pdf Không Cho Mở, Chỉnh Sửa, In Ấn, Copy
Cách Đặt Mật Khẩu, Khóa File Pdf Không Cho Mở, Chỉnh Sửa, In Ấn, Copy
Howto : ปลดล็อครหัสผ่านในไฟล์ Pdf (ภายใน 3 นาที) - Youtube
Howto : ปลดล็อครหัสผ่านในไฟล์ Pdf (ภายใน 3 นาที) – Youtube
รหัสผ่านป้องกันไฟล์ Pdf ใน C# | ล็อค ปลดล็อค Pdf
รหัสผ่านป้องกันไฟล์ Pdf ใน C# | ล็อค ปลดล็อค Pdf
ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่ล็อคไม่ให้ Print - Youtube
ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่ล็อคไม่ให้ Print – Youtube
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
ปลดล็อคไฟล์ Pdf ให้ Copy , Print ได้ง่ายๆผ่านระบบ Online - Youtube
ปลดล็อคไฟล์ Pdf ให้ Copy , Print ได้ง่ายๆผ่านระบบ Online – Youtube
วิธีลบรหัสออกจากไฟล์ Pdf ด้วย Adobe Acrobat Reader - It24Hrs
วิธีลบรหัสออกจากไฟล์ Pdf ด้วย Adobe Acrobat Reader – It24Hrs
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf ฟรี
โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf ฟรี
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
Cách Đặt Mật Khẩu, Khóa File Pdf Không Cho Mở, Chỉnh Sửa, In Ấn, Copy
Cách Đặt Mật Khẩu, Khóa File Pdf Không Cho Mở, Chỉnh Sửa, In Ấn, Copy
วิธีปลดล็อค Pdf | The Hunzkung - Youtube
วิธีปลดล็อค Pdf | The Hunzkung – Youtube
วิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
วิธีปลดล็อคไฟล์ Pdf ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
Pdf Page Lock (โปรแกรม Pdf Page Lock ล็อคไฟล์ Pdf แบบแยกหน้า ฟรี)
Pdf Page Lock (โปรแกรม Pdf Page Lock ล็อคไฟล์ Pdf แบบแยกหน้า ฟรี)
How To Lock Print And Editing In Pdf File Using Adobe Acrobat Pro - Youtube
How To Lock Print And Editing In Pdf File Using Adobe Acrobat Pro – Youtube
โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf ฟรี
โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมล็อคไฟล์ Pdf ฟรี
ตัวแปลง Pdf และ ดูเอกสาร Pdf บน App Store
ตัวแปลง Pdf และ ดูเอกสาร Pdf บน App Store
วิธีสร้างรหัสล็อกไฟล์ Pdf ผ่านเว็บไซต์ Adobe ฟรี ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม -  It24Hrs
วิธีสร้างรหัสล็อกไฟล์ Pdf ผ่านเว็บไซต์ Adobe ฟรี ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม – It24Hrs
โปรแกรมล็อคไฟล์ แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมล็อคไฟล์ ฟรี
โปรแกรมล็อคไฟล์ แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมล็อคไฟล์ ฟรี
How To Add A Password To A Pdf File To Lock It - Free Tool
How To Add A Password To A Pdf File To Lock It – Free Tool
วิธี Zip ไฟล์แล้วล็อคด้วยรหัสผ่าน Password | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
วิธี Zip ไฟล์แล้วล็อคด้วยรหัสผ่าน Password | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
Password Protect A Pdf Online For Free | Adobe Acrobat
Password Protect A Pdf Online For Free | Adobe Acrobat
วิธีปลดล็อกไฟล์ Pdf 100% - Youtube
วิธีปลดล็อกไฟล์ Pdf 100% – Youtube
วิธีสร้างรหัสล็อกไฟล์ Pdf ผ่านเว็บไซต์ Adobe ฟรี ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม -  It24Hrs
วิธีสร้างรหัสล็อกไฟล์ Pdf ผ่านเว็บไซต์ Adobe ฟรี ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม – It24Hrs
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
Password Protect Pdf - Encrypt Your Pdf Online Safely
Password Protect Pdf – Encrypt Your Pdf Online Safely
วิธีปลดล็อครหัสผ่านไฟล์ Pdf แบบออนไลน์ #Catch5 #มือใหม่ใช้คอม #Pdf #Office  - Youtube
วิธีปลดล็อครหัสผ่านไฟล์ Pdf แบบออนไลน์ #Catch5 #มือใหม่ใช้คอม #Pdf #Office – Youtube
แก้ไขไฟล์ Pdf เป็น Ai กรณีไฟล์ Lock I Adobe Illustrator - Youtube
แก้ไขไฟล์ Pdf เป็น Ai กรณีไฟล์ Lock I Adobe Illustrator – Youtube
แก้ไข แปลงไฟล์ ปลดล็อครหัส ไฟล์ Pdf ง่ายๆ ด้วย Sejda (ฟรี)
แก้ไข แปลงไฟล์ ปลดล็อครหัส ไฟล์ Pdf ง่ายๆ ด้วย Sejda (ฟรี)
ปลดล็อครหัสไฟล์ Pdf Unlock Pdf 100% - Youtube
ปลดล็อครหัสไฟล์ Pdf Unlock Pdf 100% – Youtube
Cách Dùng Pdf Page Lock Khóa File Pdf
Cách Dùng Pdf Page Lock Khóa File Pdf
Cách Đặt Mật Khẩu, Khóa File Pdf Không Cho Mở, Chỉnh Sửa, In Ấn, Copy
Cách Đặt Mật Khẩu, Khóa File Pdf Không Cho Mở, Chỉnh Sửa, In Ấn, Copy
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
Ep9 การปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่มีรหัสผ่าน และการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ Pdf ด้วย  123Apps - Youtube
Ep9 การปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่มีรหัสผ่าน และการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ Pdf ด้วย 123Apps – Youtube
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ปลดล็อคไฟล์ Pdf ที่จำกัดการใช้งาน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow

ลิงค์บทความ: ล็อคไฟล์ pdf.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ล็อคไฟล์ pdf.

ดูเพิ่มเติม: https://vungtaulocalguide.com/an-uong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *