Chuyển tới nội dung
Trang chủ » เอกสารเปิดบัญชีบริษัท: ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่

เอกสารเปิดบัญชีบริษัท: ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเปิดบัญชีบริษัท?มีอะไรบ้าง?

เอกสารเปิดบัญชีบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อเปิดบัญชีบริษัท

เมื่อคุณต้องการเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคาร จะมีเอกสารที่จำเป็นที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อยื่นเพื่อเปิดบัญชีได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ดังนี้

1. เอกสารประจำตัวของคุณ: เมื่อคุณเปิดบัญชีบริษัทคุณจำเป็นต้องยื่นเอกสารประจำตัวให้กับธนาคาร รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล คุณจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานสร้างสติปัญญาของบริษัท ในการเปิดบัญชีบริษัทที่ถูกต้อง การยื่นเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

2. เอกสารทางธุรกิจ: คุณจะต้องยื่นเอกสารทางธุรกิจของบริษัท เช่น หนังสือรับรองสถานที่ตั้งของบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือยินยอมทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิเช่นใบอนุญาตนำเข้าสินค้าหรือบริการ รายชื่อของผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของธนาคาร

3. เอกสารประวัติการเงิน: ธนาคารอาจต้องการเอกสารที่แสดงถึงประวัติการเงินของบริษัท อาทิเช่นงบดุล งบแสดงผลกำไรขาดทุน รายงานการเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผุ้ถือหุ้น และบริษัทร่วม

4. เอกสารทางกฎหมาย: มีการเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องเตรียมสำหรับการเปิดบัญชีบริษัท ตัวอย่างเช่น สัญญากู้เงิน สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างงาน หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ

5. เอกสารเพิ่มเติม: หากคุณมีเอกสารเพิ่มเติมที่คุณคิดว่าจะมีประโยชน์ในการเปิดบัญชีบริษัท คุณสามารถยื่นให้กับธนาคารได้ เช่น สถิติการเงิน ภาพบรรยากาศของกิจการ เอกสารการรับรองความสามารถในการดำเนินกิจการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในธุรกิจของคุณ

การเตรียมเอกสารก่อนการเปิดบัญชีบริษัท

เพื่อให้กระบวนการเปิดบัญชีบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว คุณควรเตรียมเอกสารล่วงหน้าตามขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาและเข้าใจเอกสาร: อ่านและศึกษาเอกสารที่ธนาคารกำหนดให้ในกระบวนการเปิดบัญชีบริษัท ทำความเข้าใจในแต่ละเอกสาร หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องเตรียมเอกสารอะไร คุณสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้

2. เตรียมสำเนาและเอกสาร: เตรียมสำเนาหรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นตามคำแนะนำของธนาคาร อาทิเช่น เอกสารประกอบการเริ่มกิจการ ซึ่งอาจมีการลงนามเป็นริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งบริษัท สำเนาการรับรองคำศัพท์ เอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ เป็นต้น

3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร: ตรวจสอบและทำความเข้าใจเอกสารที่คุณเตรียมและต้องยื่นให้กับธนาคารว่าถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ อย่าลืมตรวจสอบเอกสารที่มีวันหมดอายุหรือต้องการการอัพเดตเพิ่มเติม

4. หากจำเป็นคอเนื่องจากคุณไม่สามารถเตรียมเอกสารดังกล่าวเองได้ คุณสามารถให้ผู้ที่ไว้วางใจได้ช่วยทำการเตรียมเอกสารให้คุณ หรือเรียกคนมาช่วยในการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม

ในการเปิดบัญชีบริษัท สิ่งสำคัญก็คือความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ดังนั้นควรตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อนนำเสนอให้ธนาคาร หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณเตรียมเอกสารอย่างไร สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้

ไวยากรณ์และจุดควรระวังในการเตรียมเอกสาร

เมื่อคุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีบริษัท คุณควรจำไว้ว่ามีไวยากรณ์ที่ควรปฏิบัติตาม และมีจุดควรระวังบางอย่างที่คุณควรเลี่ยงชนะเพื่อให้กระบวนการเปิดบัญชีเป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด: คุณควรตรวจสอบโดยละเอียดทุกเอกสารที่จะยื่นให้กับธนาคาร ตรวจสอบว่าเอกสารมีผิดพลาดหรือสกปรกไหม และคลี่คลายคำที่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจอีกครั้งก่อนนำไปยื่น การตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้องจะช่วยทำให้คุณประหยัดเวลาและประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาในกระบวนการ

2. เตรียมสำเนาเกินพื้นที่: ในกรณีที่ร้องขอเปิดบัญชีบริษัทอย่างไรก็ตาม แนะนำให้คุณเตรียมสำเนาของเอกสารเฉพาะเกินจำเป็น ดังนี้ หากธนาคารต้องการสำเนาเพิ่มหรือขอเอกสารเพิ่มเติมคุณสามารถทำได้แบบรวดเร็วโดยไม่ต้องไปไถ่ถอนเอกสารแรกมาแล้วยื่นใหม่

3. เตรียมเอกสารที่สร้างขึ้นโดยผู้ประกอบการ: หากคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังจับมือกันเพื่อเปิดบัญชีบริษัท คุณควรตรวจสอบว่าเอกสารที่ควรจะเป็นคำสั่งหรือหนังสือรับรองจากผู้ขายหรือบริการนั้นครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นใบเสนอร

เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเปิดบัญชีบริษัท?มีอะไรบ้าง?

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: เอกสารเปิดบัญชีบริษัท เอกสาร เปิดบัญชี นิติบุคคล กสิกรไทย, เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ไทยพาณิชย์, เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ธนาคารกรุงเทพ, เอกสาร เปิดบัญชี นิติบุคคล กรุงศรี, เปิดบัญชีบริษัท ออนไลน์, เปิดบัญชีบริษัท กสิกร, รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ นิติบุคคล, เอกสาร เปิดบัญชี นิติบุคคล กรุงไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เอกสารเปิดบัญชีบริษัท

เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเปิดบัญชีบริษัท?มีอะไรบ้าง?
เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเปิดบัญชีบริษัท?มีอะไรบ้าง?

หมวดหมู่: Top 42 เอกสารเปิดบัญชีบริษัท

เปิดบัญชีในนามบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เปิดบัญชีในนามบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อคุณต้องการเปิดบัญชีในนามบริษัท สิ่งที่คุณต้องทำคือเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้กระบวนการเปิดบัญชีเรียบร้อยและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วที่สุด บทความนี้จะช่วยนำเสนอและอธิบายเอกสารที่จำเป็นที่คุณต้องมีเพื่อเปิดบัญชีในนามบริษัทอย่างถูกต้องในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้มักมีความคล้ายคลึงกันทั่วไป แต่อาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทหรือธนาคาร ดังนั้นควรตรวจสอบกับธนาคารที่คุณต้องการจะเปิดบัญชีก่อนที่จะสร้างเอกสารของคุณเอง ในที่นี้เราจะแบ่งเอกสารออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

1. เอกสารที่ยืนยันตัวตนของบริษัท: เพื่อเปิดบัญชีในนามบริษัท คุณต้องยืนยันตัวตนของคุณตามกฎหมาย ซึ่งอาจดำเนินการโดยผ่านบริการของนิติบุคคลที่รับรองสถานะกฎหมายเช่นทนายความ หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงรายการเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของทางธุรกิจ เช่น:

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท: คุณต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทของคุณ และตรวจสอบว่ามีความถูกต้องและไม่หมดอายุ

– สำเนาภาษีธุรกิจ: คุณอาจต้องให้สำเนาภาษีธุรกิจล่าสุด เพื่อรับรองว่าบริษัทของคุณมีการชำระภาษีเป็นปกติ

– สำเนาข้อมูลผู้ถือหุ้น: คุณจำเป็นต้องมีสำเนาข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นต่อบริษัท

– ใบอนุญาตทางธุรกิจ (ถ้ามี): ตามประเทศและอุตสาหกรรมที่คุณให้บริการ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตทางธุรกิจ เพื่อรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ทางธุรกิจในการดำเนินกิจการ

2. เอกสารที่สาธารณะและเกี่ยวกับทุนการเงิน: เพื่อเปิดบัญชีให้บริการกระแสเงินสด ธนาคารต้องการเอกสารเพื่อตรวจสอบทุนการเงินและสถานะของคุณ ดังนั้นคุณอาจต้องเตรียมเอกสารเช่น:

– สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจทางกฎหมายที่เป็นหุ้นของบริษัท: เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกฎหมายและบุคคลที่มีอำนาจผูกพัน

– ใบรับรองบัญชีธนาคาร: ธนาคารอาจต้องการให้คุณส่งใบรับรองบัญชีธนาคารปัจจุบันของคุณ ซึ่งจะแสดงถึงความสัมพันธ์กับธนาคารอื่น

– เอกสารบัญชีการเงิน: ธนาคารอาจต้องการเอกสารเพื่อประเมินโครงสร้างการเงินและปริมาณเงินที่คุณวางเงินไว้ในบริษัท

3. เอกสารที่ยืนยันที่อยู่ของบริษัท: เพื่อสภาพความเป็นจริงของที่อยู่ทางธุรกิจ คุณอาจถูกขอให้ระบุที่อยู่ของคุณเอง และบริษัทของคุณเช่น โฮมออฟิศ (Home Office) หรือสำเนาใบอนุญาตที่ออกโดยเทศบาลในกรณีที่คุณมีสำนักงานเอง

– สำเนาประกันสังคมหรือพลังงาน (ถ้ามี): อาจมีการตรวจสอบที่อยู่ของคุณไว้สภาพถูกต้องตามที่ปรากฏในเอกสาร

– ใบแจ้งภาษี (ถ้ามี): เพื่อยืนยันที่อยู่ทางภาษีและสถานะเศรษฐกิจของคุณเอง

– สัญญาเช่าหรือสำเนาหนังสือถึงที่อยู่ของคุณ: เพื่อระบุสถานที่ที่คุณอาศัยและปฏิบัติการทางธุรกิจ

FAQs

ถาม: หากฉันเป็นเจ้าของบริษัทต่างชาติ สิ่งที่ฉันต้องใช้สำหรับเอกสารการเปิดบัญชีในนามบริษัทคืออะไรบ้าง?
ตอบ: นอกจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจต้องมีเอกสารการยังที่จะยืนยันสถานะทางกฎหมายของคุณ อาทิเช่นสำเนาหนังสือรับรองและสำเนาหนังสือบริหารแบบผู้ใหญ่

ถาม: ธนาคารมีความแตกต่างกันในเอกสารที่คุณต้องใช้ในการเปิดบัญชีบริษัทหรือไม่?
ตอบ: ใช่ ธนาคารแต่ละแห่งอาจต้องการเอกสารที่แตกต่างกันไปในบางครั้ง ควรตรวจสอบกับธนาคารที่คุณสนใจเพื่อความแน่ใจ

ถาม: ฉันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารดังกล่าวหรือไม่?
ตอบ: ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารอาจมีความแตกต่างกันไป คุณอาจต้องจ่ายค่าบริการให้กับนิติบุคคลที่รับรองสถานะกฎหมายหรือจ่ายค่ารับรองเอกสารที่อาจได้รับจากหน่วยงานราชการ ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการเอกสารเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ในการเปิดบัญชีในนามบริษัท สิ่งที่สำคัญคือความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร หากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร ควรติดต่อธนาคารที่คุณสนใจเพื่อขอคำแนะนำและรายละเอียดในการเปิดบัญชี การมีเอกสารที่ถูกต้องทำให้กระบวนการเปิดบัญชีเรียบร้อยและกระชับ และจะเป็นฐานให้คุณใช้บัญชีและบริการทางการเงินต่างๆ ในอนาคต

เปิดบัญชีบริษัท Scb ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เปิดบัญชีบริษัท SCB ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การสร้างธุรกิจและเปิดบริษัทเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ในขณะที่มีหลายช่องทางให้เลือกในการเปิดบัญชีบริษัท ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในกระบวนการนี้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และเอกสารที่ต้องใช้เมื่อคุณต้องการเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคารนี้

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อเปิดบัญชีบริษัทกับ SCB

1. ผู้เริ่มต้นธุรกิจและผู้ถือหุ้น (The Promoter and Shareholder)
เมื่อคุณต้องการเปิดบัญชีบริษัทกับ SCB คุณจะต้องระบุชื่อผู้เริ่มต้นธุรกิจและผู้ถือหุ้นของบริษัทในเอกสารที่จำเป็น หากคุณเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจเอง คุณจะต้องอยู่ในลักษณะของผู้เริ่มต้นธุรกิจและทำการลงนามในเอกสารเพื่อเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของผู้ริเริ่มต้นธุรกิจ ในทางกลับกัน หากคุณเป็นผู้ถือหุ้น คุณจะต้องให้เอกสารที่แสดงสิทธิ์ในการถือหุ้นของคุณ ซึ่งอาจเป็นสำเนาของหนังสือรับรองการถือหุ้นหรือเอกสารผู้ให้ก่อตั้งบมจ. (Certificate of Incorporation) ของบริษัท

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (National ID Card or Passport)
เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ คุณจะต้องให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งจะต้องมีลักษณะเดียวกับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับธนาคาร

3. เอกสารเผยแพร่ทางการเงิน (Financial Statements)
ธนาคารอาจขอเอกสารทางการเงินมาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทของคุณมีฐานะการเงินที่ดีพอสำหรับการเปิดบัญชี การเผยแพร่ทางการเงินอาจเป็นเอกสารเช่น งบการเงินบริษัท (Company Financial Statement) รายงานการเคลื่อนไหวเงินสด (Cash Flow Statement) หรืองบการเงินสมดุล (Balance Sheet) เป็นต้น

4. เอกสารการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Documents)
ธนาคารจะขอเอกสารที่แสดงว่าบริษัทของคุณเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายและได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือเอกสารผู้ให้ก่อตั้งบมจ. (Certificate of Incorporation) จะเป็นตัวอย่างของเอกสารที่คุณอาจต้องให้

5. เอกสารที่พิจารณาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Appointment Letter)
เมื่อคุณเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคาร SCB คุณต้องสมมติเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมารับหน้าที่ ธนาคารอาจขอเอกสารที่แสดงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของคุณเช่นหนังสือรับรองการเลือกตั้ง (Appointment Letter) เพื่อยืนยันบทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่คุณได้แต่งตั้ง

นอกจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมตามกรณีเฉพาะ เพื่อพิจารณาการเปิดบัญชีบริษัทให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

ถาม-ตอบ (FAQs)
1. ฉันต้องทำอย่างไรเพื่อเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคาร SCB?
เพื่อเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคาร SCB คุณต้องนำเอกสารที่กล่าวถึงข้างต้นไปยื่นที่สาขาของธนาคาร SCB ที่ใกล้ที่สุด

2. ขั้นตอนการเปิดบัญชีบริษัทใช้เวลาเท่าไร?
ขั้นตอนการเปิดบัญชีบริษัทอาจใช้เวลาไม่นาน ขึ้นอยู่กับสถานะการพิจารณาของงานที่จะถูกกระทำและเอกสารที่คุณเตรียมไว้ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการนี้อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

3. ธนาคาร SCB สามารถปฏิเสธการเปิดบัญชีบริษัทของฉันได้หรือไม่?
ใช่ ธนาคาร SCB สามารถปฏิเสธการเปิดบัญชีบริษัทของคุณได้หากคุณไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือความต้องการหรือหากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้

4. ค่าบริการเปิดบัญชีบริษัทของธนาคาร SCB เป็นอย่างไร?
ค่าบริการเปิดบัญชีบริษัทของธนาคาร SCB อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีและความต้องการของลูกค้า คุณควรติดต่อธนาคาร SCB เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการเปิดบัญชีบริษัท

5. ฉันสามารถอยู่ต่างประเทศและเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคาร SCB ในประเทศไทยได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถอยู่ต่างประเทศและเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคาร SCB ในประเทศไทยได้ แต่คุณอาจต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสถานที่อาศัยของคุณและบทบาทของคุณในบริษัท

เมื่อคุณต้องการเปิดบัญชีบริษัทกับธนาคารที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นทางเลือกที่ดีที่คุณควรพิจารณา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเอกสารที่กำหนดให้ถูกต้องและครอบคลุม การเปิดบัญชีบริษัทที่เป็นไปได้และรวดเร็วจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเริ่มต้นและดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและมีความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณได้

ดูเพิ่มเติมที่นี่: vungtaulocalguide.com

เอกสาร เปิดบัญชี นิติบุคคล กสิกรไทย

เอกสาร เปิดบัญชี นิติบุคคล กสิกรไทย

การเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลในธนาคารเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบัญชีธนาคารเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกิจการทางการเงินของนิติบุคคล บัญชีธนาคารช่วยให้นิติบุคคลสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการจัดการเงินอย่างมืออาชีพ

กสิกรไทยเป็นธนาคารชั้นนำในประเทศไทยที่มีประสบการณ์หลายสิบปีในการให้บริการเอกสารเปิดบัญชีนิติบุคคล ธนาคารกสิกรไทยมีความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของนิติบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ และปรึกษาทางธุรกิจ

เอกสารที่จำเป็นในการเปิดบัญชีนิติบุคคลกับกสิกรไทย

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการเปิดบัญชี นิติบุคคลควรเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมตัวก่อนการเข้าไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับเปิดบัญชีนิติบุคคลกับกสิกรไทยสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้ดังนี้

ส่วนที่ 1: เอกสารแสดงและยืนยันตัวตนของคณะกรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนามและผู้มีสิทธิ์ในการเปิดบัญชี

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะกรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนามและผู้มีสิทธิ์ในการเปิดบัญชีตามทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

– เอกสารการตั้งคณะกรรมการบริหารที่ออกโดยองค์กร (บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีบันทึกลงนามของสมาชิกแต่ละคน)

– หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่อยืนยันว่าคณะกรรมการมีอำนาจในการเปิดบัญชีแทนองค์กร

ส่วนที่ 2: เอกสารสำหรับให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์กร

– สำเนาหนังสือบัญชีทะเบียนขององค์กร

– สำเนาจดทะเบียนการค้าหรือการจดทะเบียนองค์กร

– เอกสารการจัดตั้งบริษัท หรือกฎหมายเอกสารอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงลักษณะขององค์กร

– สำเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการ หรือหนังสือรับรองอื่นๆ ที่อิงตามกฎหมาย

การเปิดบัญชีและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วนถูกส่งเข้ามายังธนาคาร กสิกรไทยก็จะดำเนินกระบวนการเปิดบัญชีนิติบุคคล โดยทีมงานของธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสารและภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากรายการเอกสารที่มีความสำคัญข้างต้น งานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีนิติบุคคลยังขึ้นอยู่กับความสามารถและข้อกำหนดทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ผู้ที่สนใจที่จะเปิดบัญชีนิติบุคคลกับกสิกรไทยควรติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

FAQs:

1. ขอเปิดบัญชีนิติบุคคลกับกสิกรไทยต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่?
การกระทำเพื่อการเปิดบัญชีนิติบุคคลจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารและกระบวนการตรวจสอบของธนาคาร โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาที่ใช้อาจประมาณ 3-4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเวลาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมหรือต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า

2. ความยากลำบากที่จะเปิดบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารคืออะไร?
กระบวนการเปิดบัญชีนิติบุคคลสามารถมีความซับซ้อนในบางครั้ง เนื่องด้วยความต้องการในการจัดหาเอกสารต่างๆ และความถี่ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นิติบุคคลที่หาคำแนะนำในการเปิดบัญชีนิติบุคคลและตรวจสอบข้อมูลตามความต้องการของธนาคารมักจะสามารถเรียนรู้โดยรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า

3. ธนาคารกสิกรไทยมีบริการอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับนิติบุคคล?
กสิกรไทยนอกจากเปิดบัญชีนิติบุคคลแล้วยังมีบริการอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างธุรกิจของนิติบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริการเงินฝากและเงินกู้ บริการการดูแลพนักงาน การบริหารจัดการเงิน การดูแลลูกค้าแบบนำเสนอแบบเจาะจง สนับสนุนการลงทุน บริการออกธนาคารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและธุรกิจของนิติบุคคล

4. ธนาคารกสิกรไทยได้รับอนุมัติและความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางการเงินอย่างไร?
ธนาคารกสิกรไทยได้รับการรับรองจากผู้ปกครองและหน่วยงานกำกับการกำกับสันติบาล รวมถึงองค์กรกำกับจากภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในด้านทางกฎหมาย ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นที่สูงมอบให้กับกสิกรไทยโดยลูกค้า

หมายเหตุ: อ่านบทความนี้เป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเปิดบัญชีนิติบุคคลและบริการที่ธนาคารให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละช่วงเวลา ผู้ที่สนใจควรติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องและปัจจุบัน

เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ไทยพาณิชย์

เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ไทยพาณิชย์: แนะนำและคำถามที่พบบ่อย

เปิดบัญชีธุรกิจกับธนาคารเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเริ่มต้นกิจการของบริษัทใหม่ และไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีบริการเปิดบัญชีธุรกิจที่รวดเร็วและง่ายที่สุด ความสะดวกนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเอกสารเปิดบัญชีบริษัท ไทยพาณิชย์และรายละเอียดที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีกับธนาคารยอดนิยมนี้

เอกสารเปิดบัญชีบริษัท ไทยพาณิชย์
เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีธุรกิจกับไทยพาณิชย์ คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเปิดบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่นและเร็วด้วยความเป็นมืออาชีพที่มีอยู่ในธนาคารนี้ ต่อไปนี้คือเอกสารที่คุณจะต้องมีพร้อมก่อนการเปิดบัญชี:

1. สำเนาบัตรประชาชนของคุณและผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามชื่อในบัตรประชาชนที่ใช้เปิดบัญชี)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ครอบครองส่วนได้เสียในบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
4. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นกรรมการของบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)
5. รายงานการประชุมสถานที่ประชุมของบริษัท
6. สำเนาสัญญากู้ยืมเงินของบริษัท (กรณีที่ยืมเงินจากธนาคารอื่นแล้ว)
7. สำเนาสัญญาเช่าอาคาร (กรณีที่ธุรกิจของคุณต้องการใช้ที่ตั้งบางส่วนที่เช่า)
8. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของคุณ เช่น ใบแจ้งที่อยู่หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น คุณสามารถติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย
เมื่อพูดถึงการเปิดบัญชีธุรกิจกับธนาคารไทยพาณิชย์ บางครั้งคุณอาจมีคำถามที่ขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง เราจะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธุรกิจในส่วนนี้

คำถามที่ 1: ข้อมูลบัญชีธุรกิจที่เปิดกับธนาคารดำเนินการอย่างไร?
– เมื่อคุณทำการเปิดบัญชีธุรกิจกับไทยพาณิชย์ คุณจะได้รับข้อมูลบัญชีที่ผู้ให้บริการได้นำเสนอ เช่น เลขที่บัญชีธุรกิจ บัญชีธนาคารการค้าหรือบัญชีธุรกิจของคุณ ประเภทบัญชี เงื่อนไขการใช้บัญชี เรทดอกเบี้ย การซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น

คำถามที่ 2: ธนาคารจะกำหนดค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีหรือไม่?
– ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีธุรกิจขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่ง และบัญชีเฉพาะที่คุณเลือก ธนาคารไทยพาณิชย์อาจมีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีเฉพาะหรืออาจไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม คุณควรติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่ 3: สิ่งที่ธนาคารต้องการจากธุรกิจของคุณเพื่อเปิดบัญชีคืออะไร?
– เพื่อเปิดบัญชีธุรกิจกับไทยพาณิชย์ คุณจำเป็นต้องมีเอกสารหลายรายการ เช่น สำเนาบัตรประชาชนของคุณและผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท และหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการของธนาคาร

คำถามที่ 4: สำหรับบริษัทใหญ่ ๆ มีวิธีการเปิดบัญชีธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทขนาดเล็กไหม?
– ในบางกรณี เปิดบัญชีธุรกิจสำหรับบริษัทใหญ่ ธนาคารอาจใช้กระบวนการที่ซับซ้อนกว่าสำหรับบริษัทขนาดเล็ก บริษัทใหญ่ ๆ อาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท การเงิน กำไรขาดทุน ข้อมูลผู้ถือหุ้นชื่อเจ้าของของกิจการ เป็นต้น ธนาคารไทยพาณิชย์จะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการนี้

คำถามที่ 5: ภาษีธุรกิจที่คุณต้องจ่ายเมื่อเปิดบัญชีธุรกิจกับธนาคารคืออะไร?
– การเปิดบัญชีธุรกิจกับธนาคารไม่ได้ตัดสินใจหรือมีผลต่อภาษีที่คุณต้องจ่ายด้วยตัวเอง ภาษีที่คุณต้องรับผิดชอบคือรายได้ภายในประเทศจากกิจการ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจัดภาษีเป็นหน้าที่แยกย้ายของหน่วยงานภาษีในแต่ละประเทศ

ก่อนการเปิดบัญชีและที่คุณต้องอาจต้องมีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับเอกสารเปิดบัญชีบริษัท ไทยพาณิชย์ คุณควรติดต่อธนาคารเพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลในการธุรกิจที่นำเสนอ+

มี 33 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เอกสารเปิดบัญชีบริษัท.

ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร 5 ตัวอย่าง ล่าสุด รายงาน | Pangpond
ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร 5 ตัวอย่าง ล่าสุด รายงาน | Pangpond
ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร 5 ตัวอย่าง ล่าสุด รายงาน | Pangpond
ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร 5 ตัวอย่าง ล่าสุด รายงาน | Pangpond
Zero To Profit] เปิดบัญชีธุรกิจต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? เปิดบริษัทแล้ว อยากแยกบัญชีส่วนตัวและธุรกิจออกจากกันต้องทำอย่างไร และมีเอกสารอะไรบ้าง?
Zero To Profit] เปิดบัญชีธุรกิจต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? เปิดบริษัทแล้ว อยากแยกบัญชีส่วนตัวและธุรกิจออกจากกันต้องทำอย่างไร และมีเอกสารอะไรบ้าง?
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
เปิดบัญชีธนาคาร นามบริษัท ใช้อะไรบ้าง อ่านที่นี่: เปิดบัญชีบริษัท Scb ใช้ เอกสารอะไรบ้าง
เปิดบัญชีธนาคาร นามบริษัท ใช้อะไรบ้าง อ่านที่นี่: เปิดบัญชีบริษัท Scb ใช้ เอกสารอะไรบ้าง
เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเปิดบัญชีบริษัท?มีอะไรบ้าง? - Youtube
เอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการเปิดบัญชีบริษัท?มีอะไรบ้าง? – Youtube
ก่อนเปิดบัญชีธุรกิจ Tmb Sme One Bank โปรดตรวจสอบเอกสาร ให้ครบครับ จะเสียเวลาแบบผม - Pantip
ก่อนเปิดบัญชีธุรกิจ Tmb Sme One Bank โปรดตรวจสอบเอกสาร ให้ครบครับ จะเสียเวลาแบบผม – Pantip
ก่อนเปิดบัญชีธุรกิจ Tmb Sme One Bank โปรดตรวจสอบเอกสาร ให้ครบครับ จะเสียเวลาแบบผม - Pantip
ก่อนเปิดบัญชีธุรกิจ Tmb Sme One Bank โปรดตรวจสอบเอกสาร ให้ครบครับ จะเสียเวลาแบบผม – Pantip
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
ขั้นตอนเปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีนิติบุคคล เปิดบัญชีออมทรัพย์บริษัท เปิดบัญชีบริษัท ธนาคารกสิกรไทย - Youtube
ขั้นตอนเปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีนิติบุคคล เปิดบัญชีออมทรัพย์บริษัท เปิดบัญชีบริษัท ธนาคารกสิกรไทย – Youtube
รับทำบัญชี.Com — ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
รับทำบัญชี.Com — ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
คัดหนังสือรับรอง เอกสารบริษัทและห้างหุ้นส่วน บริการคัดหนังสือรับรอง คัดหนังสือรับรองพร้อมรับรองสำเนาจากนายทะเบียน ถ่ายเอกสารทางทะเบียนและคัดงบการเงิน บัญชี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภาษีอากร จดทะเบียนธุรกิจ,รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียน ...
คัดหนังสือรับรอง เอกสารบริษัทและห้างหุ้นส่วน บริการคัดหนังสือรับรอง คัดหนังสือรับรองพร้อมรับรองสำเนาจากนายทะเบียน ถ่ายเอกสารทางทะเบียนและคัดงบการเงิน บัญชี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภาษีอากร จดทะเบียนธุรกิจ,รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียน …
Scb Start Biz
Scb Start Biz
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
Scb เปิดบัญชีนิติบุคคล ติดขนาดตราประทับ - Pantip
Scb เปิดบัญชีนิติบุคคล ติดขนาดตราประทับ – Pantip
ประชุมปิดบัญชีธนาคาร 2 วาระ ตัวอย่าง เลิกบริษัท | Pangpond
ประชุมปิดบัญชีธนาคาร 2 วาระ ตัวอย่าง เลิกบริษัท | Pangpond
เปิดบริษัทใหม่ ทำบัญชีเอง ต้องเริ่มต้นอย่างไร - Flowaccount โปรแกรมบัญชี
เปิดบริษัทใหม่ ทำบัญชีเอง ต้องเริ่มต้นอย่างไร – Flowaccount โปรแกรมบัญชี
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร โหลดเลย! | Kmcp Accounting
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร โหลดเลย! | Kmcp Accounting
จดบริษัทแล้วต้องเปิดบัญชีธนาคารทันทีจริงไหม - Youtube
จดบริษัทแล้วต้องเปิดบัญชีธนาคารทันทีจริงไหม – Youtube
เตรียมเอกสารเปิดบัญชีบริษัท ธ.ไทยพาณิชย์ | Kuntana.Com
เตรียมเอกสารเปิดบัญชีบริษัท ธ.ไทยพาณิชย์ | Kuntana.Com
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง | Accountingcenter.Co
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
เปิดบริษัทแล้ว รีบเปิดบัญชีธนาคารให้ไว! แชร์วิธีที่เจ้าของทำได้ด้วยตัวเอง | จดบริษัท Ep.4 - Youtube
เปิดบริษัทแล้ว รีบเปิดบัญชีธนาคารให้ไว! แชร์วิธีที่เจ้าของทำได้ด้วยตัวเอง | จดบริษัท Ep.4 – Youtube
เปิดบัญชีธนาคาร รูปแบบบริษัท ทำยังไง | Kuntana.Com
เปิดบัญชีธนาคาร รูปแบบบริษัท ทำยังไง | Kuntana.Com
จดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องทำอย่างไร - สำนักงานบัญชี Inflow Account
จดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องทำอย่างไร – สำนักงานบัญชี Inflow Account
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
ถาม Kbank เกี่ยวกับ การเปิดบัญชี เพื่อ จัดตั้ง บริษัท - Pantip
ถาม Kbank เกี่ยวกับ การเปิดบัญชี เพื่อ จัดตั้ง บริษัท – Pantip
เปิดบริษัทแล้ว รีบเปิดบัญชีธนาคารให้ไว! แชร์วิธีที่เจ้าของทำได้ด้วยตัวเอง | จดบริษัท Ep.4 - Youtube
เปิดบริษัทแล้ว รีบเปิดบัญชีธนาคารให้ไว! แชร์วิธีที่เจ้าของทำได้ด้วยตัวเอง | จดบริษัท Ep.4 – Youtube
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ธนาคารกสิกรไทย
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
ไปเปิดบัญชีบริษัทมาใหม่ ขอเม้าส์ธนาคารให้ฟัง - Youtube
ไปเปิดบัญชีบริษัทมาใหม่ ขอเม้าส์ธนาคารให้ฟัง – Youtube
การทำบัญชี ต้องใช้บริการบริษัทรับจ้างหรือไม่ Inflow Account
การทำบัญชี ต้องใช้บริการบริษัทรับจ้างหรือไม่ Inflow Account
การทำบัญชี ต้องใช้บริการบริษัทรับจ้างหรือไม่ Inflow Account
การทำบัญชี ต้องใช้บริการบริษัทรับจ้างหรือไม่ Inflow Account
เปิดบริษัทแล้ว รีบเปิดบัญชีธนาคารให้ไว! แชร์วิธีที่เจ้าของทำได้ด้วยตัวเอง | จดบริษัท Ep.4 - Youtube
เปิดบริษัทแล้ว รีบเปิดบัญชีธนาคารให้ไว! แชร์วิธีที่เจ้าของทำได้ด้วยตัวเอง | จดบริษัท Ep.4 – Youtube
ประกาศเพิ่มเอกสารสำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Kyc) - Zipmex
ประกาศเพิ่มเอกสารสำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Kyc) – Zipmex
ผลิตภัณฑ์ -เงินฝาก – World-Credit-Foncier
ผลิตภัณฑ์ -เงินฝาก – World-Credit-Foncier
เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ | บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ | บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
รายงาน-สกู๊ป - โชว์เอกสารหิ้วเงินสด 7 ล.เปิดบัญชีแบงก์ เพิ่มทุน บ.'มังกรจาง'ผู้ค้ายาเสพติดใหญ่
รายงาน-สกู๊ป – โชว์เอกสารหิ้วเงินสด 7 ล.เปิดบัญชีแบงก์ เพิ่มทุน บ.’มังกรจาง’ผู้ค้ายาเสพติดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารทางบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน
ดาวน์โหลดเอกสารทางบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับปิดงบการเงิน
Scb เปิดบัญชีนิติบุคคล ติดขนาดตราประทับ - Pantip
Scb เปิดบัญชีนิติบุคคล ติดขนาดตราประทับ – Pantip
แจ้งยกเลิกการออกและใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
แจ้งยกเลิกการออกและใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) – ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์ดีไหม ส่องเอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ - สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์ดีไหม ส่องเอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ – สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ทำไมต้องแยกบัญชีธุรกิจกับส่วนตัว? - Flowaccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์
ทำไมต้องแยกบัญชีธุรกิจกับส่วนตัว? – Flowaccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์
บล.ลิเบอเรเตอร์” เตือนภัยมิจฉาชีพปลอมแปลงเว็บไซต์ และเอกสารแอบอ้างชื่อ
บล.ลิเบอเรเตอร์” เตือนภัยมิจฉาชีพปลอมแปลงเว็บไซต์ และเอกสารแอบอ้างชื่อ
จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท เปิดบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล
เปิดบัญชีซื้อกองทุนรวม ไม่ต้องส่งเอกสาร พร้อมเปรียบเทียบ ที่ไหนเปิดที่เดียวซื้อได้ทุกบลจ. บ้าง ? - Finnomena
เปิดบัญชีซื้อกองทุนรวม ไม่ต้องส่งเอกสาร พร้อมเปรียบเทียบ ที่ไหนเปิดที่เดียวซื้อได้ทุกบลจ. บ้าง ? – Finnomena
ทางเลือกในการเปิดบัญชีธนาคารธุรกิจในสิงคโปร์ - Payoneer Blog
ทางเลือกในการเปิดบัญชีธนาคารธุรกิจในสิงคโปร์ – Payoneer Blog
การส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) | เทรดทอง ซื้อทองออนไลน์ ลงทุนทองคำ | Ylg Bullion Company Limited
การส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) | เทรดทอง ซื้อทองออนไลน์ ลงทุนทองคำ | Ylg Bullion Company Limited

ลิงค์บทความ: เอกสารเปิดบัญชีบริษัท.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ เอกสารเปิดบัญชีบริษัท.

ดูเพิ่มเติม: https://vungtaulocalguide.com/an-uong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *