Chuyển tới nội dung
Trang chủ » บล็อกเชน: เทคโนโลยีรุกธุรกิจใหม่แห่งยุคได้รับความสนใจ

บล็อกเชน: เทคโนโลยีรุกธุรกิจใหม่แห่งยุคได้รับความสนใจ

Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH

บล็อกเชน

บล็อกเชน หมายถึงอะไร?

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงหลายบล็อกของข้อมูลเข้าด้วยกัน ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้การเข้ารหัสและการตรวจสอบข้อมูลที่มีความปลอดภัย และตรวจสอบจากกลุ่มผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ ทำให้การเก็บรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส

ข้อดีของบล็อกเชน

บล็อกเชนมีข้อดีหลายอย่างที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ได้รับการยอมรับและนิยมใช้งานเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

1. ความปลอดภัย: บล็อกเชนใช้การเข้ารหัสและการตรวจสอบข้อมูลที่มีความปลอดภัย เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นเป็นบล็อก และเชื่อมโยงกันเป็นเส้นโพรงเชื่อมโยง ซึ่งทำให้ข้อมูลไม่สามารถถูกแก้ไขหรือประดิษฐ์ได้โดยง่าย

2. โปร่งใส: ข้อมูลบนบล็อกเชนถูกเก็บรักษาและจัดเก็บในรูปแบบที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

3. ความเชื่อถือได้: บล็อกเชนให้ความเชื่อถือได้สูง เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลทำโดยผู้เชื่อถือบล็อกเชนที่มีบทบาทในการตรวจข้อมูลทั้งหมด สมาชิกในบล็อกเชนสามารถเชื่อถือได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจริงและถูกต้อง

4. ความรวดเร็ว: บล็อกเชนช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรม และสามารถลดต้นทุนในการสื่อสารระหว่างฝ่ายเกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมการเงินเช่น เราสามารถทำธุรกรรมการโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

5. การตรวจสอบที่ถูกต้อง: เนื่องจากทุกคนในบล็อกเชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางธุรกิจ

6. สารภาพข้อมูล: บล็อกเชนสามารถใช้เก็บรักษาข้อมูลที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สามารถจัดเก็บบันทึกของข้อมูลที่เป็นปริมาณมากได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายหรือถูกแก้ไข

บล็อกเชนคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
บล็อกเชนเป็นระบบที่ใช้ในการเก็บรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้สูง โดยจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของบล็อก และเชื่อมโยงเป็นเส้นโพรงเชื่อมโยงกัน

ประโยชน์ของบล็อกเชนได้แก่ ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ความโปร่งใสในการใช้งาน ความเชื่อถือได้สูง ความรวดเร็วในการทำธุรกรรม การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการลดต้นทุนในการทำธุรกรรมระหว่างฝ่ายเกี่ยวข้อง

บล็อกเชนคริปโต

บล็อกเชนคริปโต (Blockchain Cryptocurrency) เป็นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างและจัดการสกุลเงินดิจิทัล ที่ควรตรงไปตามปรัชญาของบล็อกเชน ซึ่งเน้นไปที่การแบ่งปันข้อมูลและความโปร่งใส

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีบล็อกเชน

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มต้นจากความเชื่อของ Satoshi Nakamoto ผู้สร้างสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ในปี 2008 ซึ่งได้แนะนำซอฟต์แวร์บล็อกเชนแก๊ส (Bitcoin Blockchain) ในปี 2009 เป็นครั้งแรก

แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนได้รับความสนใจและความสำเร็จอย่างแทบไม่ต้องสงสัยในประเทศอื่น ๆ ช้าไม่เท่าไหร่ ความสำเร็จของ Bitcoin ทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นอนาคตที่ไร้ปัญหาในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความไว้วางใจ และความพร้อมในการพัฒนาในอนาคต

องค์ประกอบของบล็อกเชน

บล็อกเชนประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่

1. บล็อก: บล็อกเป็นชุดของข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสและกำหนดให้เป็นเส้นโพรงเชื่อมโยง

2. เส้นโพรงเชื่อมโยง (Linkage): เส้นโพรงเชื่อมโยงเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างบล็อกแต่ละบล็อก เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และปลอดภัย

3. เครือข่าย (Network): เป็นระบบที่ใช้สื่อสารข้อมูลระหว่างตัวผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของบล็อกเชน

ประโยชน์ของบล็อกเชน

บล็อกเชนมีประโยชน์หลายด้าน ได้แก่

1. ความปลอดภัย: บล็อกเชนมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและตรวจสอบโดยระบบ

2. โปร่งใส: บล็อกเชนเป็นระบบที่โปร่งใสและทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องได้

3. เชื่อถือได้: บล็อกเชนมีความเชื่อถือสูงเนื่องจากสามารถตรวจสอบจากกลุ่มผู้ใช้ที่เชื่อถือได้

4. รวดเร็ว: บล็อกเชนช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรม และสามารถลดต้นทุนในการสื่อสาร

5. บันทึกอัจฉริยะ: บล็อกเชนช่วยในการดูแลและจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ประวัติบล็อกเชน

บล็อกเชนถูกแนะนำครั้งแรกในปี 2008 โดย Satoshi Nakamoto เจ้าของ Bitcoin ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างระบบการทำธุรกรรมทางการเงินและการเก็บรักษาทรัพย์สินที่อิสระจากรัฐบาลและกลุ่มเจ้าของอำนาจ ต่อมาในปี 2009 ได้ถูกใช้งานครั้งแรกเพื่อใช้ในสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin

Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ Cryptocurrency /Bitcoin | Dgth

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: บล็อกเชน บล็อกเชน หมายถึง, บล็อกเชน ข้อดี ข้อเสีย, บล็อกเชนคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร, บล็อกเชน คริปโต, วิวัฒนาการของเทคโนโลยีบล็อกเชน, องค์ประกอบของบล็อกเชน, ประโยชน์ของบล็อกเชน, บล็อก เช่น ประวัติ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บล็อกเชน

Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH
Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH

หมวดหมู่: Top 64 บล็อกเชน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: vungtaulocalguide.com

บล็อกเชน หมายถึง

บล็อกเชน หมายถึงอะไร?

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาบ้างแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่า บล็อกเชนคืออะไรและทำงานอย่างไร?

บล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นระบบเก็บข้อมูลแบบกระจาย (Decentralized Database) ที่สามารถรับรองถึงความถูกต้องและถูกต้องกันได้โดยไม่ต้องมีคู่กรณี เช่น การใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลกลุ่มเดียวกัน จึงสามารถได้รับความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการใช้ระบบฐานข้อมูลทั่วไปในที่สุด

การทำงานของบล็อกเชนจะเริ่มต้นด้วยการสร้างบล็อก (Block) ที่เก็บข้อมูลที่จะถูกเขียนลงบล็อกเชน และใช้วิธีการผูกโยงด้วยกันอย่างง่าย (Hash Function) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นรหัสสำหรับความปลอดภัยและสะดวกในการตรวจสอบ

หลังจากนั้น บล็อกที่ทำการผูกโยงด้วยกันจะถูกเขียนลงบล็อกเชน ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลต้องทำการสร้างบล็อกใหม่ที่ถูกผูกโยงกับทุกๆ บล็อกก่อนหน้านั้น นั่นคือเหตุผลที่บล็อกเชนถูกเรียกว่า “เทคโนโลยีไม่สามารถแก้ไข” (Immutable Technology)

เนื่องจากบล็อกที่ถูกเขียนลงบล็อกเชนมีการยืนยันจากผู้ใช้งานในระบบหลายคน การแก้ไขข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในบล็อกเชนจะส่งผลทำให้บล็อกที่ตามมาหมดไปหายไป

สิ่งนี้ทำให้บล็อกเชนเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง และรองรับหลายใช้งานต่างๆ เช่น การทำธุรกรรมทางการเงิน สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง สู่การตรวจสอบความถูกต้องและความเสถียรของข้อมูล และป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายหรือการโกงในการทำธุรกรรม

FAQs เกี่ยวกับบล็อกเชน

Q: ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้บนบล็อกเชนหรือไม่?
A: ไม่ทุกข้อมูลต้องถูกเก็บบนบล็อกเชน บล็อกเชนถูกใช้เพื่อการเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้อง แต่การจัดเก็บข้อมูลทั่วไปยังเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลอื่นๆ ภายนอกบล็อกเชน

Q: บล็อกเชนใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมอะไร?
A: บล็อกเชนใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งไม่ระบุตน (Turing-Incomplete Programming Language) เช่น Solidity (สำหรับ Ethereum) และภาษาโปรแกรมมิ่งแต่ละภาษาอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงใช้ได้กับบล็อกเชนที่ต่างกัน

Q: การทำงานของบล็อกเชนเป็นเรื่องยากไหม?
A: การทำงานของบล็อกเชนที่ซับซ้อนอาจทำให้คนที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางเทคโนโลยีมีความยากลำบากในการทำงาน แต่มีโครงสร้างให้ติดตามและสนับสนุนที่มีอยู่แล้ว และความไว้วางใจในความแม่นยำและปลอดภัยของเทคโนโลยีนี้

Q: บล็อกเชนมีผลต่อการเศรษฐกิจอย่างไร?
A: เทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างชุดข้อมูลที่ถูกต้องและสู่การตรวจสอบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลให้มีการลดต้นทุนและจัดการด้านเอกสารในวงการต่างๆ อีกทั้งยังสร้างระบบเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างธุรกรรมและช่วยให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้มากขึ้น และเป็นการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

บล็อกเชน ข้อดี ข้อเสีย

บล็อกเชน: ข้อดี ข้อเสีย

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในหลายๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การตลาด การจัดการธุรกิจ หรือสายอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากอิเล็กทรอนิกส์คริปโทกราฟี (Cryptography) และบล็อกโครงสร้าง (Block Structure) โดยมีภารกิจในการเก็บรักษาข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเข้ากันระหว่างบล็อกที่ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ การทำงานของบล็อกเชนมีข้อดีและข้อเสียบางอย่างซึ่งเราจะมาสำรวจในบทความนี้

ข้อดีของบล็อกเชน

1. ความปลอดภัย: การที่ระบบบล็อกเชนมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์คริปโทกราฟีในการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลในบล็อกเชนเป็นไปได้ยาก การที่ข้อมูลถูกเก็บรักษาในทุกๆ บล็อกเชนแยกจากบล็อกอื่นๆ ลดความเสี่ยงในการถูกถอดข้อมูลและการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

2. ความโปร่งใส: บล็อกเชนทำให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย ทุกๆ การทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกบันทึกลงในบล็อก เรียกว่าเหตุการณ์เหล่านี้แสดงความโปร่งใสเพราะบล็อกทุกลูกจะถูกเชื่อมต่อกันที่เรียกว่าเครือข่ายบล็อกเชน ทำให้ทุกๆ คนในเครือข่ายสามารถตรวจสอบบันทึกการทำธุรกรรมได้

3. ความเชื่อถือ: บล็อกเชนถูกออกแบบให้เป็นระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาคนกลางในการทำธุรกรรม การที่ข้อมูลถูกเก็บรักษาในบล็อกทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือในระบบที่สูง นอกจากนี้ยังแยกจากที่อื่นๆ ทำให้ไม่มีลักษณะพึ่งพาบุคคลหนึ่ง ช่วยลดปัญหาความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีต้นแบบที่เรียกว่าคนกลาง

4. ความเร็วและประสิทธิภาพ: การทำงานของบล็อกเชนเป็นการสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบันทึกการทำธุรกรรมผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Cryptography) และการยืนยันผ่านทางเครือข่ายบล็อกเชนไม่เป็นเรื่องยากเสียเวลา ลดปัญหาด้านความซับซ้อนและทางเทคนิค

ข้อเสียของบล็อกเชน

1. ความท้าทายทางเทคโนโลยี: บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ปรับให้ตรงตามความต้องการใช้งานขององค์กรหรือผู้ดูแลระบบ การปรับใช้และการพัฒนาให้เข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่อาจเป็นที่ยาก นอกจากนี้การที่บล็อกเชนขึ้นอยู่บนเครือข่ายทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับขนาดทำได้ยาก

2. ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา: การทำงานของบล็อกเชนต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบำรุงรักษา เนื่องจากชุดข้อมูลที่ถูกเพิ่มลงบล็อกไม่สามารถถูกลบหรือแก้ไขได้ ทำให้ต้องจัดการเรื่องการจ่ายค่าเก็บรักษาบล็อก นอกจากนี้ยังคงต้องมีการสนับสนุนและการอัปเกรดระบบต่อเนื่อง

3. มิติกึ่งกลาง: สังคมทั่วๆ ไปยังมีการไว้อุปกรณ์ที่ต้องการคนกลาง เพื่อให้เกิดเครือข่ายบล็อกเชนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ การไม่มีคนกลางนี้มีผลให้ยากต่อการแก้ไขหรือถอดเครื่องมือสำหรับการปรับใช้เนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อที่เสถียรกันในเครือข่าย

4. ความเก่าแก่ของระบบที่มีอยู่: การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้จะมีปัญหากับระบบที่อยู่อย่างมาก่อนคือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือมีความผูกพันอยู่ในการทำงานในรูปแบบเดิม การสร้างระบบใหม่และนำเข้าดำเนินการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเก่ามีความยุ่งยาก

คำถามที่พบบ่อย

1. บล็อกเชนและบิตคอยน์เป็นสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่?
ใช่! บิตคอยน์ (Bitcoin) เป็นเหรียญดิจิตอลแรกที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน แม้ว่าบล็อกเชนจะไม่ได้มีเพียงหนึ่งแม่แบบเท่านั้น แต่เป็นการพิสูจน์แนวคิดในหลายด้านว่าเทคโนโลยีนี้เป็นไปได้

2. บล็อกเชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรในอุตสาหกรรมการเงิน?
บล็อกเชนสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการเงินเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดความซับซ้อน ลดความเกี่ยวข้องกับบุคคลกลาง และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน

3. บล็อกเชนใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ไหม?
ใช่! บล็อกเชนที่มีการเก็บรักษาข้อมูลสามารถนำไปใช้ในหลายด้านของอุตสาหกรรมได้ เช่น การวางแผนทรัพยากรบนโลก การตลาดและสื่อสาร การจัดการธุรกิจ และอื่นๆ

4. บล็อกเชนจะมีอนาคตอย่างไร?
บล็อกเชนมีความศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป อนาคตของบล็อกเชนอาจเป็นการใช้งานที่แพร่หลายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สังคมก้าวสู่ทิศทางของการใช้งานบล็อกเชนในหลายๆ ด้านเพื่อเสนอชีวิตที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีเรื้อรังที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของหลายๆ อุตสาหกรรมได้อย่างมหาศาล แม้ว่ายังมีข้อดีและข้อเสียบางอย่างบล็อกเชนก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจและผู้ก่อตั้งพยายามนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อนาคตของเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถสร้างสรรค์วิถีชีวิตในตลาดที่แข็งแกร่งและโลกที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

พบ 30 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บล็อกเชน.

รู้จัก 3 ประเภทของ Blockchain พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้งานเบื้องต้นในแวดวงต่าง ๆ | Techsauce
รู้จัก 3 ประเภทของ Blockchain พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้งานเบื้องต้นในแวดวงต่าง ๆ | Techsauce
บลจ.ไทยพาณิชย์
บลจ.ไทยพาณิชย์” ชูลงทุน “บล็อกเชน” เชื่อแนวโน้มผลตอบแทนสูง
Blockchain(บล็อกเชน)คืออะไร?
Blockchain(บล็อกเชน)คืออะไร?
เข้าใจ Blockchain ภายใน 5 นาที : สำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องอะไรกับ Fintech
เข้าใจ Blockchain ภายใน 5 นาที : สำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องอะไรกับ Fintech
บล็อกเชน' ไม่ใช่แค่เรื่องเหรียญดิจิทัล
บล็อกเชน’ ไม่ใช่แค่เรื่องเหรียญดิจิทัล
Blockchain (บล็อกเชน) คืออะไร เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกการเงิน ปี 2023
Blockchain (บล็อกเชน) คืออะไร เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกการเงิน ปี 2023
บล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีใหม่ สู่เกษตร 4.0
บล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีใหม่ สู่เกษตร 4.0
รู้จัก “บล็อกเชน” เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในยุคอินเตอร์เน็ต 2.0 (ตอนที่ 2 ) - Tcjapress
รู้จัก “บล็อกเชน” เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในยุคอินเตอร์เน็ต 2.0 (ตอนที่ 2 ) – Tcjapress
รูปเชน Png, ภาพเชนPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปเชน Png, ภาพเชนPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
บล็อกเชน สุดยอดเทคโนโลยี...มีใช้จริงไหม - Youtube
บล็อกเชน สุดยอดเทคโนโลยี…มีใช้จริงไหม – Youtube
บล็อกเชน' ผลิกโฉมเทคโนโลยีการเงิน ดันตลาดโทเคนไนเซชั่นโต
บล็อกเชน’ ผลิกโฉมเทคโนโลยีการเงิน ดันตลาดโทเคนไนเซชั่นโต
บล็อกเชน ผู้กำหนดแนวโน้มอนาคตโลกดิจิทัล - Businesstoday
บล็อกเชน ผู้กำหนดแนวโน้มอนาคตโลกดิจิทัล – Businesstoday
Techtoro] ทำไมบล็อกเชนจึงเหมาะกับคนไทย และแวดวงการศึกษา? 🤔👩‍🎓 เทคโนโลยี บล็อกเชน คือ ถนนสายใหม่ที่ช่วยเชื่อมโลกดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริง สร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และสามารถสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคน
Techtoro] ทำไมบล็อกเชนจึงเหมาะกับคนไทย และแวดวงการศึกษา? 🤔👩‍🎓 เทคโนโลยี บล็อกเชน คือ ถนนสายใหม่ที่ช่วยเชื่อมโลกดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริง สร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และสามารถสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคน
บล็อกเชน (Blockchain) คืออะไร? เข้าใจ Technology โลกการเงินกระจายศูนย์
บล็อกเชน (Blockchain) คืออะไร? เข้าใจ Technology โลกการเงินกระจายศูนย์
บล็อกเชน
บล็อกเชน”ในการออกเสียงหรือเลือกตั้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวทาง การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้บริการทางการเงิน - It24Hrs
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวทาง การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้บริการทางการเงิน – It24Hrs
มาทำความรู้จักกับ Blockchain กัน – Acinfotec:
มาทำความรู้จักกับ Blockchain กัน – Acinfotec:
สาระลงทุนวันละนิด By Tent] Node บนบล็อกเชน คืออะไร ? คำคุ้นๆหูที่รู้ไว้ไม่เสียหาย 😗 มาทำความรู้จัก “Node” สิ่งที่ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสาร และสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย บล็อกเชนกัน
สาระลงทุนวันละนิด By Tent] Node บนบล็อกเชน คืออะไร ? คำคุ้นๆหูที่รู้ไว้ไม่เสียหาย 😗 มาทำความรู้จัก “Node” สิ่งที่ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสาร และสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย บล็อกเชนกัน
Depa Thailand - Article View
Depa Thailand – Article View
สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะหางาน “นักพัฒนาบล็อกเชน” - Beincrypto ประเทศไทย
สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะหางาน “นักพัฒนาบล็อกเชน” – Beincrypto ประเทศไทย
มาทำความรู้จักกับประเภทของ Blockchain - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ Dga
มาทำความรู้จักกับประเภทของ Blockchain – สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ Dga
ดึงเทคโนโลยี “บล็อกเชน-เมตาเวิร์ส”เกาะเลือกตั้ง 66
ดึงเทคโนโลยี “บล็อกเชน-เมตาเวิร์ส”เกาะเลือกตั้ง 66
เปิดบทใหม่ 'บล็อกเชน' กับ 'พลาสติกรีไซเคิล'
เปิดบทใหม่ ‘บล็อกเชน’ กับ ‘พลาสติกรีไซเคิล’
บล็อกเชน
บล็อกเชน” Blockchain คืออะไร เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโลกยังไง
เทคโนโลยี บล็อกเชน แก้คอรัปชั่น ได้จริงไหม ? จากมุมมอง ท๊อป Bitkub | Digital Life | Spring - Youtube
เทคโนโลยี บล็อกเชน แก้คอรัปชั่น ได้จริงไหม ? จากมุมมอง ท๊อป Bitkub | Digital Life | Spring – Youtube
บล็อคเชนคืออะไร? ทำไมเทคโนโลยีบล็อคเชนจึงสำคัญ? บล็อกเชนทำงานอย่างไร
บล็อคเชนคืออะไร? ทำไมเทคโนโลยีบล็อคเชนจึงสำคัญ? บล็อกเชนทำงานอย่างไร
สิงคโปร์พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มบล็อกเชนชำระเงิน
สิงคโปร์พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มบล็อกเชนชำระเงิน
Blockchain คืออะไร เจาะลึกเทคโนโลยีเบื้องหลังเงินดิจิตอล
Blockchain คืออะไร เจาะลึกเทคโนโลยีเบื้องหลังเงินดิจิตอล
บล็อกเชน ทำอะไร? ในระบบ Energy Trading - Thunhoon
บล็อกเชน ทำอะไร? ในระบบ Energy Trading – Thunhoon
เมื่อ 'สกุลเงินดิจิทัล' และเทคโนโลยี 'บล็อกเชน' เป็นเทรนด์ใหม่ เจ้าของธุรกิจ Sme หรือร้านค้าออนไลน์ต้องปรับตัวอย่างไร? - Post Family
เมื่อ ‘สกุลเงินดิจิทัล’ และเทคโนโลยี ‘บล็อกเชน’ เป็นเทรนด์ใหม่ เจ้าของธุรกิจ Sme หรือร้านค้าออนไลน์ต้องปรับตัวอย่างไร? – Post Family
เทคโนโลยีบล็อกเชนคือนวัตกรรมด้านใดและทำงานอย่างไร? #ปี 2022 | Gurucreditcard : กูรูเครดิตการ์ด
เทคโนโลยีบล็อกเชนคือนวัตกรรมด้านใดและทำงานอย่างไร? #ปี 2022 | Gurucreditcard : กูรูเครดิตการ์ด
สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับบริการและโซลูชั่นบล็อกเชน
สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับบริการและโซลูชั่นบล็อกเชน
Banana Crypto] แพลตฟอร์มบล็อกเชน 7 อันดับแรกที่ควรพิจารณาเพื่ออัปเกรดองค์กรของคุณในปี 2566 เทคโนโลยี บล็อกเชนเป็นความก้าวหน้าที่ปฏิวัติวงการในยุคดิจิทัลที่ให้วิธีที่ปลอดภัยและโปร่งใสในการทำธุรกรรม จัดเก็บข้อมูล และย
Banana Crypto] แพลตฟอร์มบล็อกเชน 7 อันดับแรกที่ควรพิจารณาเพื่ออัปเกรดองค์กรของคุณในปี 2566 เทคโนโลยี บล็อกเชนเป็นความก้าวหน้าที่ปฏิวัติวงการในยุคดิจิทัลที่ให้วิธีที่ปลอดภัยและโปร่งใสในการทำธุรกรรม จัดเก็บข้อมูล และย
บล็อกเชน-เงินดิจิทัล
บล็อกเชน-เงินดิจิทัล” โซลูชั่นเร่งการโอนเงินข้ามชาติโต
บล็อกเชนสะพัดเอเชีย '3พันล้านดอลล์'
บล็อกเชนสะพัดเอเชีย ‘3พันล้านดอลล์’
ทำความรู้จักกับ บล็อกเชน และบิทคอยน์ - Finnomena
ทำความรู้จักกับ บล็อกเชน และบิทคอยน์ – Finnomena
บล็อกเชน - Youtube
บล็อกเชน – Youtube

ลิงค์บทความ: บล็อกเชน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ บล็อกเชน.

ดูเพิ่มเติม: https://vungtaulocalguide.com/an-uong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *